Demokritos ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΙΑΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ SESL logo

ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ

Η αντικειμενική αποτίμηση των επιδόσεων των συστημάτων εκμετάλλευσης της ηλιακής ενέργειας και των ΑΠΕ γενικότερα, αποτελεί προϋπόθεση όχι μόνο για τη βελτίωση των ίδιων των προϊόντων, αλλά και για την ευρύτερη διάδοση των σχετικών εφαρμογών. Αυτό ήταν το σημείο εκκίνησης για την εμπλοκή του Εργαστηρίου με τη μετρολογία ενεργειακών μεγεθών, βασικά στοιχεία της οποίας είναι:

  • Η ανάπτυξη και η αξιολόγηση κατάλληλων μοντέλων ενεργειακής συμπεριφοράς των προϊόντων και των εγκαταστάσεων, βασιζόμενη στη σε βάθος γνώση των αντίστοιχων φυσικών διεργασιών.
  • Η διαθεσιμότητα αξιόπιστων μετρολογικών υποδομών, τόσο σε εξοπλισμό πειραματικής παρατήρησης όσο και σε τεχνογνωσία μέτρησης.
  • Η ανάπτυξη μεθόδων και εργαλείων εκτίμησης της ποιότητας του αποτελέσματος μιας μέτρησης και η ποσοτική αποτίμησης των αβεβαιοτήτων που το χαρακτηρίζουν, με τη βοήθεια κατάλληλων τεχνικών διάδοσης σφαλμάτων (στοχαστικά μοντέλα σφάλματος, error propagation, Monte-Carlo simulation).
  • Η ενεργή συμβολή στην ενδυνάμωση των εθνικών υποδομών Τυποποίησης-Ποιότητας-Δοκιμών_Μετρολογίας (Ελληνική Ένωση Εργαστηρίων HellasLab, σύστημα διαπίστευσης, σχήματα πιστοποίησης).

Στους μελλοντικούς στόχους του Εργαστηρίου εντάσσονται η περαιτέρω ανάπτυξη μεθόδων και υποδομών αξιολόγησης ενεργειακών επιδόσεων, η μέτρηση θερμοφυσικών ιδιοτήτων υλικών (με έμφαση στα νανορευστά), η ανάπτυξη-υλοποίηση πολύπλοκων συστημάτων μέτρησης και τα μοντέλα διάδοσης σφαλμάτων για σύνθετες αρχιτεκτονικές μετρητικών διατάξεων.